Европейската федерация за междукултурно обучение търси партньори в България

EFIL е Европейската федерация за междукултурно обучение, развиваща 27 AFS филиали в Европа.

EFIL празнува своята 40-годишнина през 2011 г. и търси да разшири Европа, за да потвърди статута си като компетентен партньор в областта на образованието, със значителен опит и експертиза в междукултурното обучение.
За създаване на нови AFS организации в Румъния, България и Гърция, EFIL търси мотивирани доброволци в тeзи страни, които са готови да участват в създаването на постоянна доброволческа организация за междукултурен обмен на студенти.

От името на EFIL младежката организация PortaBG кани всички заинтересовани организации, преподаватели в училища и университети, както и студенти, да се включат в среща с представители на организацията.

Срещата ще се състой на 14-ти септември. Мястото ще бъде уточнено след уточняване на броя на участниците. За целта, ако имате интерес моля изпратете мейл на eneq@portabg.eu или се свържете с Хелиана Велинова на 08952 77351.
Ако сте заинтересовани да участвате и / или да ни подкрепите, моля свържете се нас.
Повече за EFIL: http://www.efil.afs.org/

Като глобална образователна мрежа, EFIL подпомага своите членове в създаването на програми за преодоляването на пропастта между обучението, предоставено от повечето образователни системи и междукултурните умения и глобални перспективи, необходими за отглеждането на един хармоничен свят.
EFIL насърчава междукултурното разбирателство между държави, организации и граждани, и активно помага на своите членове да действат в рамките на европейската среда. EFIL подкрепя своите партньори по четири различни начина: организиране на обучения и семинари; изпълнение на проекти и програми; изграждане на мрежи и лобиране на европейско ниво и развитие на бъдещо партньорство в европейските страни.
AFS междукултурни програми (бивш American Field Service) е образователна организация с нестопанска цел, на доброволческа основа, която предлага на младите хора от измежду 86 страни по целия свят междукултурен обмен.
Корените на AFS са от времето на доброволците шофьори на линейки по времето на двете световни войни. През 1947 г., водейки се от убеждението, че взаимното разбиране е в полза на мира, те са създали AFS междукултурните програми, за да стартират младежките обмени.
Целта на организацията AFS е да свързва хората, които изпитват удоволствие от социалното взаимодействие, да се придобиват нови знания и опознаване на други култури. AFS дава възможност на хората да действат като отговорни граждани на света, които работят за мир и разбирателство в един разнообразен свят.
AFS се стреми да се утвърди вярата в достойнството и стойността на всяко човешко същество от всички народи и култури. Те насърчават зачитането на правата на човека и основните свободи без значение от раса, пол, език, религия или социално положение.

Back to Top