Сенки в леда

Гладко усещане. Студът тихо прониква в кожата през слънчевия щит.
Ако обичах… щях да обичам теб. Ако можех… щях да остана… с теб…

Пращам телеграми, запечатани със скреж. Иска ми се да съществуваме.

Loading Facebook Comments ...

One thought on “Сенки в леда

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.