Сенки в леда

Гладко усещане. Студът тихо прониква в кожата през слънчевия щит.
Ако обичах… щях да обичам теб. Ако можех… щях да остана… с теб…

Пращам телеграми, запечатани със скреж. Иска ми се да съществуваме.