Сън

Сънувам, че съм море,
поезия, бял стих, който се разтваря във небето.

Спомен щастлив на детето (което все още живее в теб).

Сънувам че съм кучекотка, че съм сокол,
който дращи с извити нокти по небесните порти.

Сънувам, че съм вода,

пепел,

жарава.

Че съм първата целувка на всички хора по тази земя, че съм няколко паралелни вселени в една.

Сънувам, че съм море.
Краката ми са дъно, осеяно с водорасли и загубени тайни.
Вътрешностите ми са подводни течения.
Тялото ми се разлива по целия свят, вълнувайки се.
Ръцете ми са вълни. Търсят да те прегърнат.
Ти си бряг.

(Сънуваш, че си земя, която търси морето).

 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.