Any given sunday

Неделите са шарени одеяла, зашити с конци от спомени. Защитени сме. Външният свят не прониква през прозорците, покрити със скреж. Иска ми

Guess what? I’m back!

Мисля си няколко месеца какво ще напиша тук. Как ще говоря за загубата и намирането. И за това, колко ми липсваш. За

Back to Top