Градска история

Любовта ми към София е мръсна. Мръсна като като любовта на зависимия, който чака скрит в сенките своя дилър. Мръсна като като