Книга върху книга. Страх върху страх.

Прочела съм всички книги на ужасите, които могат да се намерят в библиотеката. Прочела съм ги по два пъти. Стивън Кинг, Дийн