Снегът не достига очите ми,

Душата ми в пълен покой.

Ръцете ми пуснаха думите.