Квадрат. Сърце. Любов. Нищо.

Квадрат. Сърце. Любов. Нищо.

Сърцето ми придобива форма на квадрат за около 30 секунди.

Думите ти се удрят в него подплашени.

Тялото ми реагира самостоятелно.

Умът ми се изгубва в предположения.

Всичко свърши, както започна –

неочаквано.

Любовта е имагинерно число.

Всеки километър, който ме отдалечава от теб,

е стъпка в правилната посока.

 

Back to Top