първо каране за годината. сърцето ми е сняг. ръцете са ми писти. очите отразяват изкуствените светлини на витоша. вия срещу луната. луната

Лятна ваканция

Лятна ваканция

Светът се разваля. Първоначално бавно и несръчно, все едно някой ей сега ще му се скара. После придоби лека увереност и се

За хората и NFE

За хората и NFE

Някои хора експериментират с храна, други с думи, трети със самите себе си, хръляйки се с бясна скорост по някоя писта. Аз

Искам да го издишам този остров …целият… и после,  докато се крия в ръкавиците на зимата, диханията ми да са цветни облаци

Отказвам да се измия. Ще си стоя мръсна и солена, обичана от морската повърхност и  слънцето. Отказвам. Чуваш ли? ОТКАЗВАМ.

Back to Top