Добре дошли в България! или за една еколожка в повече и 1302 места за бежанци

Създателите на Добре дошли в България │ “Refugees Welcome” 36 маймуни се подготвят дълго и дори пътуват до Тополовград за да проучат