София

Искам да мисля позитивно. Искам да обичам и да нямам неприятели. Иска ми се да не се дразня и да вярвам на

Any given sunday

Неделите са шарени одеяла, зашити с конци от спомени. Защитени сме. Външният свят не прониква през прозорците, покрити със скреж. Иска ми

Back to Top