Сън

Сън

Сънувам, че съм море, поезия, бял стих, който се разтваря във небето. Спомен щастлив на детето (което все още живее в теб).

Снегът не достига очите ми, Душата ми в пълен покой. Ръцете ми пуснаха думите.  

Back to Top