Сън

Сънувам, че съм море, поезия, бял стих, който се разтваря във небето. Спомен щастлив на детето (което все още живее в теб). Сънувам…

Read More

Дори

Кафето ми има вкус на стрихнин, дори когато му слагам захар. Любовта ми е отровна, дори когато изричам лъжи. Тялото ми те търси,…

Read More

Сън

Навеждам се или по-скоро се изправям от съня в леглото, няколко кристалчета отрова пробягват през вените ми и се изпаряват в сумрака с…

Read More

НЕ СЪМ ЩА_СТЛИ_ВА. нещастна съм толкова съм нещастна, че ако докоснеш сърцето ми ръцете ти ще попаднат в черна дупка.    

Read More