Trine 2

Ако живеех в друг свят, където драконите и фейте са реалност, а SEO и Goole звучат, като магически заклинания. Моят свят щеше

Имам ръкавица и върху нея светят кристали. Откраднах ги от пещерния крал. Откраднах ги за теб. Ако отпиеш от кръвта ми ще

Чорапената мафия

Чорапената мафия

Предполагам, че са малки. Около 5 см. Носят шарени чорапчета на главата си с изрязани дупки за очичките. “Чорапената мафия” е различна

Back to Top