Искам да го издишам този остров …целият… и после,  докато се крия в ръкавиците на зимата, диханията ми да са цветни облаци (със…

Read More