София

Искам да мисля позитивно. Искам да обичам и да нямам неприятели. Иска ми се да не се дразня и да вярвам на хората….

Read More

Posted on

I’ve been walking in the same way, as i did Missin out the cracks in the pavement And tuttin my heel, and struttin…

Read More

Any given sunday

Неделите са шарени одеяла, зашити с конци от спомени. Защитени сме. Външният свят не прониква през прозорците, покрити със скреж. Иска ми се…

Read More