За плаката с любов

  “Едно време се стараехме да правим плакатите и опаковките с не повече от два цвята. Винаги нещо се объркваше в печатницата.